Algemene Voorwaarden

Haka Metalworks B.V. hanteert de voorwaarden zoals opgesteld door Metaalunie. Deze voorwaarden zijn hier te lezen en downloaden.
Wij wijzen uw inkoopvoorwaarden af. Op al onze offertes, transacties en leveringen zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing.