Toplocker

Gepatenteerd en uniek ladderborgingssysteem!

Toplocker

 • De Toplocker voorkomt zijdelings wegglijden van de ladder
 • Past op alle reguliere merken met rechthoekige ladderbomen
 • Te gebruiken bij ladder gebruik tegen dakgoten, dakkapellen,
  borstweringen  met uitzondering van mastgoten en kunststof goten
 • Dankzij de unieke constructie bewegen de ladderbomen mee met het beklimmen en afdalen van de ladder
 • Dit ladderborgings systeem is geregisteerd als arbo vriendelijk hulpmiddel, gewicht set 2.9 kg
 • Uitsluitend Laddersteun gebruiken volgens de Toplocker gebruikershandleiding

Specificaties Ladderklem:

 • Afm. LxBxH: 270x100x230mm
 • Gewicht: 1429 gram per Toplocker
 • Kleur: Signaalrood
 • Maximale zijdelingse belasting: 20kg per Ladder console

LET OP! De Toplocker uitsluitend gebruiken volgens de Toplocker handleiding en in combinatie met ladders die voldoen aan de warenwet (besluit draagbaar klimmaterieel) en de Nederlandse norm NEN2484 conform arboregelgeving! De Ladderhaak niet gebruiken bij (zichtbare) beschadigingen.

Arbo effecten:

In Europa vallen jaarlijks ongeveer een half miljoen werknemers van een ladder, steiger of dak, trappen en in vloergaten sinds jaar en dag een groot probleem. Jaarlijks maken bijna zeshonderd schilders en stukadoors een val. In 2002 begon de vakbond FNV Bouw een campagne onder de naam Geef de ladder een trap om werken op hoogte veiliger te maken.

Sinds jullie 2001 geldt een Europese richtlijn werken op hoogte die het gebruik van ladders aan banden legt. De Europese Commissie heeft de aparte richtlijn “Werken op hoogte” vastgesteld om het valrisico te verkleinen. Schilders en glazenwassers mogen niet meer zomaar een ladder gebruiken voor hun werk. Alleen als het echt niet anders kan, mag een uitzondering worden gemaakt. Uiterlijk in 2004 moeten alle lidstaten aan de voorschriften voldoen. Als gevolg van de invoering van deze Europese richtlijn in de Nederlandse regelgeving, mogen werknemers vanaf 1 juli 2004 niet meer op ladders werken. Het kabinet heeft in maart besloten dat ze bij hun werkzaamheden gebruik moeten maken van een steiger of hoogwerker.

Volgens de Europese richtlijnen mag alleen op een ladder worden gewerkt als:

 • de klus kort duurt;
 • het veiligheidsrisico zeer klein is;
 • het weer de veiligheid niet in gevaar brengt;
 • het personeel een veiligheidsopleiding heeft gekregen;
 • er geen alternatief is.

FNV Bouw eist een duidelijker invulling van de Europese richtlijn en pleit voor betere informatie voor werknemers die op hoogte werken. Het gaat met name om de vraag wanneer een uitzondering gemaakt mag worden op het verbod van de ladder als werkplek. De vakbond heeft samen met zijn leden een aantal maatregelen voorgesteld om de Europese richtlijn concreet voor Nederland in te vullen en heeft bij de overheid en werkgeversorganisaties de volgende maatregelen bepleit:

1. Als regel mag de ladder niet meer als werkplek worden gebruikt. Uitzonderingen op deze regel alleen toegestaan wanneer eerst de veiligheidsrisico’s op een rijtje zijn gezet. Er mag alleen een ladder worden gebruikt wanneer door de Risico-inventarisatie is vastgesteld dat:

 • er geen grote risico’s zijn’
 • de klus een werkhoogte onder de zes meter inhoudt;
 • de klus niet meer dan drie uur per dag vraagt (en niet meer dan twee uur aaneengesloten);
 • de omvang van het materiaal niet meer dan één vierkante meter is;
 • er extra voorzieningen zijn getroffen tegen het wegglijden van de ladder;
 • er geen materiaal zwaarder dan 2,½ kilo de ladder mee wordt opgenomen;
 • de werknemer niet verder hoeft te reiken dan een armlengte en dus met twee voeten op de sporten van de ladder kan blijven staan,

2. Iedere werknemer in de afbouwsector moet de cursus Werken op hoogte hebben gevolgd, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het opstellen van de Risico-Inventarisatie.

3. In ieder bedrijf moet werkoverleg worden gevoerd zodat de veiligheidsrisico’s tussen werkgever en werknemers besproken kunnen worden.

Veilig gebruik van de ladder

Soms kunt u niet om de ladder heen. Vooral zelfstandige vaklui zullen niet zonder kunnen. Want een steiger opzetten in je eentje, is onbegonnen werk. Het is omslachtig en bovendien duur. Als u geen alternatieven heeft en toch de ladder op moet: wees er dan zeker van dat het veilig is.

Aanwijzingen voor het opstellen en veilig gebruik van de ladder

 •  Er moet voldoende vrije ruimte zijn voor plaatsing van een ladder en het gebruik bij windkracht 6 of hoger is niet toegestaan.
 •  De ladder moet worden opgesteld onder een hoek van ca. 75 graden;
 •  De ladder moet aan de onderzijde niet kunnen wegzakken of uitglijden (zo nodig worden voorzien van een stabiliteitsbalk)
 •  Een ladder moet aan de bovenzijde tegen zijdelings wegglijden worden geborgd (eventueel vastgezet met een touw);
 •  Een ladder moet tenminste een meter uitsteken boven de plaats waartoe hij toegang geeft. Bij het afstappen van de ladder op hoogte moet er een
 • deugdelijke steun zijn;
 • Plaats een ladder niet op een hellend vlak, een zachte oneffen of gladde ondergrond op een tafel of kist, achterstevoren of ondersteboven;
 • Sporten en ladderschoenen schoon houden;
 • Beklim een ladder met het gezicht naar de ladder toe en gebruik twee handen;
 • De toegang van de ladders steeds vrijhouden van obstakels, zo nodig markeren met schrikhekken;
 • Sluit een deur af of blokkeer de ingang als u een ladder voor een deur moet plaatsen;
 • Plaats metalen ladders nooit in de buurt van onder spanning staande blanke delen; houd minimaal twee meter afstand aan of gebruik een
 • geïsoleerde ladder;
 • Reik nooit te ver buiten de ladder en steun nooit met een voet op (bijvoorbeeld) een raamkozijn of dorpel;
 • Plaats een ladder niet direct tegen een raam; gebruik in dit geval dwarssteunen;
 • Beklim een ladder of trap (zonder platform) nooit hoger dan de vierde tree van boven;
 • Ladders mogen niet onbeheerd worden achtergelaten.

Toplocker ladderklem voor het borgen van ladders

 • 8000.0000 | HAKA Toplocker set links en rechts